Thứ Năm, 06/07/2017 | 2:01 GMT +7

Phương thức thanh toán dự án Topaz Elite quận 8

0
522

KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Dự án: PHOENIX 1 – Dự án Topaz Elite quận 8

Đợt Tỷ lệ Thành tiền Thời gian thanh toán
Đợt 1 15% Ngay khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (đã bao gồm tiền Giữ Chỗ).
Đợt 2 10% Ký kết HĐMB chính thức
Đợt 3 3% Đổ bê tông sàn tầng hầm
Đợt 4 3% Đổ bê tông sàn tầng 3
Đợt 5 3% Đổ bê tông sàn tầng 6
Đợt 6 4% Đổ bê tông sàn tầng 10
Đợt 7 6% Đổ bê tông sàn tầng 15
Đợt 8 6% Đổ bê tông sàn tầng 20
Đợt 9 6% Đổ bê tông sàn tầng 25
Đợt 10 6% Đổ bê tông sàn tầng 30
Đợt 11 4% Đổ bê tông sàn tầng 33
Đợt 12 2% Cất nóc
Đợt 13 2% Hoàn thiện phần xây
 

Đợt 14

25% Thông báo bàn giao Căn Hộ (Tháng 12/2019)
2% Phí bảo trì 2 %
Đợt 15 5% Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền
100% +

2%

KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO 03 THÁNG

Dự án: PHOENIX 1 – Dự án Topaz Elite quận 8

Đợt Tỷ lệ Thành tiền Thời gian thanh toán
Đợt 1 15% Ngay khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (đã bao gồm tiền Giữ Chỗ).
Đợt 2 10% Ký kết HĐMB chính thức
Đợt 3 4% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3
Đợt 4 5% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4
Đợt 5 6% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5
Đợt 6 6% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6
Đợt 7 6% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7
Đợt 8 6% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8
Đợt 9 6% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9
Đợt 10 6% Sau 03 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10
 

Đợt 11

25% Thông báo bàn giao Căn Hộ (Tháng 12/2019)
2% Phí bảo trì 2 %
Đợt 12 5% Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền
100%

+2%

KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG

Dự án: PHOENIX 1 – Dự án Topaz Elite quận 8

Đợt Tỷ lệ Thành tiền Thời gian thanh toán
Đợt 1 15% Ngay khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (đã bao gồm tiền Giữ Chỗ).
Đợt 2 10% Ký kết HĐMB chính thức
Đợt 3 1% Sau 01 tháng kể từ ngày ký HĐMB đợt 2
Đợt 4 1% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 3
Đợt 5 1% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4
Đợt 6 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 5
Đợt 7 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 6
Đợt 8 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 7
Đợt 9 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 8
Đợt 10 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 9
Đợt 11 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 10
Đợt 12 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 11
Đợt 13 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 12
Đợt 14 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 13
Đợt 15 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 14
Đợt 16 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 15
Đợt 17 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 16
Đợt 18 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 17
Đợt 19 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 18
Đợt 20 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 19
Đợt 21 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 20
Đợt 22 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 21
Đợt 23 2% Sau 01 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 22

Quay về trang chủ xem chi tiết dự án tại: http://kenhtinbatdongsan.com.vn/du-an-can-ho-topaz-elite-quan-8.html

Phương thức thanh toán dự án Topaz Elite quận 8
5 (100%) 2 votes
  • regent-phu-quoc