Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc, UBND thị trấn An Thới tổ chức họp dân khu phố 6 lấy ý kiến dân cư về dự án khu đô thị An Thới, diện tích khoảng 260,75 hecta và dự án Khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ bãi đất đỏ diện tích khoảng 83,45 hecta tại thị trấn An Thới.

UBND thị trấn An Thới thông báo đến tất cả các hộ dân có vị thửa đất tại khu phố 6, thị trấn An Thới nằm trong dự án (có danh sách kèm theo) đến dự họp với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 18/6/2020

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy thị trấn An Thới.

Vậy UBND thị trấn An Thới thông báo đến tất cả các hộ dân có đất nằm trong dự án tại vị trí khu phố 6, thị trấn An Thới đến tại địa điểm và thời gian nêu trên để dự họp. Danh sách các hộ dân có đất nằm trong dự án tại vị trí khu phố 6, thị trấn An Thới được niêm yết tại Trụ sở UBND thị trấn An Thới và trụ sở khu phố 6, thị trấn An Thới ./.